STT Tên gói cước Tốc độ  trong nước (Mbps) Tốc độ ngoại mạng quốc tế
(Mbps)
Địa chỉ IP Giá các gói cước (chưa VAT)
Tối đa
(Mbps)
Cam kết tối thiểu Gói hàng tháng Gói 06 tháng  Gói 12 tháng 
1 Fiber15 15   không IP động        150,000       750,000    1,500,000
2 Fiber16 16 8 không IP động        160,000       816,000    1,632,000
3 Fiber20 20 10 512 Kbps IP động        181,818       912,000    1,824,000
4 Fiber26 26 13 512 Kbps IP động        190,000       960,000    1,920,000
5 Fiber30 30 14.7 512 Kbps IP động        210,000    1,110,000    2,220,000
6 Fiber40 40 18 512 Kbps IP động        340,000    1,713,600    3,264,000
7 Fiber50Eco 50 20.5 512 Kbps IP động        500,000    2,520,000    4,800,000
8 Fiber50 50 20.5 1 1 IP tĩnh        650,000    3,276,000    6,240,000
9 FiberNET 60 22.8 1 1 IP tĩnh        800,000    4,032,000    7,680,000
10 Fiber70_1 70 25.9 1.5 1 IP tĩnh      1,400,000    7,056,000  13,440,000
11 Fiber80 80 28.8 2 1 IP tĩnh      2,000,000  10,080,000  19,200,000
12 Fiber90 90 31.5 2 1 IP tĩnh      3,000,000  15,120,000  28,800,000
13 Fiber100 100 35 2 1 block IP tĩnh      4,000,000  20,160,000  38,400,000
14 Fiber100+ 100 35 2 2 block IP tĩnh      6,000,000  30,240,000  57,600,000
15 Fiber120 120 41 3 1 block IP tĩnh      8,000,000  40,320,000  76,800,000