QUY ĐỊNH CƯỚC DỊCH VỤ MEGAVNN TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Giá cước chưa bao gồm thuế VAT)

1. Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng:

 

Tên gói cước

Tốc độ tối đa
(download/upload)

Tốc độ tối thiểu
(download/upload)

 

Địa chỉ IP

Mức cước theo phương thức trọn gói

MegaBasic4M

4 Mbps/512 Kbps

không cam kết

IP động

120.000

MegaEasy6M

6 Mbps/512 Kbps

không cam kết

IP động

200.000

MegaFamily8M

8 Mbps/512 Kbps

256Kbps/256Kbps

IP động

280.000

 

2.      Cước sử dụng địa chỉ IP tĩnh: 

Số lượng địa chỉ

Mức cước (đồng/tháng)

01 địa chỉ IP tĩnh 

454.545

* Mỗi gói cước chỉ được cung cấp duy nhất 01 địa chỉ IP tĩnh nếu khách hàng có nhu cầu như giá quy định trên.

3. Cước đấu nối hòa mạng dịch vụ MegaVNN:

- Mức cước: 150.000 đồng/lần/gói cước, trong cự ly quy định cho từng địa bàn và tất cả các gói cước quy định tại Mục 1 của quy định này. Trường hợp lớn hơn cự ly quy định, cự ly vượt được tính theo đơn giá dây súp tại thời điểm lắp đặt.

- Cước đấu nối hòa mạng không bao gồm thiết bị đầu cuối khách hàng. Thiết bị đầu cuối (Modem) lắp đặt tại nhà khách hàng là phần tử của mạng VNPT Bình Định.

- VNPT Bình Định thực hiện thu hồi thiết bị đầu cuối lắp đặt tại nhà khách hàng trong các trường hợp sau: Khi khách hàng thanh lý hợp đồng, tạm ngưng sử dụng dịch vụ hoặc nợ cước thanh toán quá hạn.

 

                                                                                                                                                       TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- BÌNH ĐỊNH