1. Gói cước tích hợp dịch vụ FiberVNN và MyTV bao gồm STB:

Tên gói cước tích hợp

 Gói cước hàng tháng (chưa VAT)

 Giá cước 06 tháng (chưa VAT)

 Giá cước 12 tháng (chưa VAT)

Giá cước

Gói cước MyTV

Gói cước FiberVNN

F15_Chuan_STB

200,000

Chuẩn

Fiber15

1,100,000

2,200,000

F15_Nangcao_STB

215,000

Nâng cao

Fiber15

1,175,000

2,350,000

F15_VIP_STB

230,000

VIP

Fiber15

1,250,000

2,500,000

F20_Chuan_STB

225,000

Chuẩn

Fiber20

1,262,000

2,524,000

F20_Nangcao_STB

240,000

Nâng cao

Fiber20

1,337,000

2,674,000

F20_VIP_STB

255,000

VIP

Fiber20

1,412,000

2,824,000

2. Gói cước tích hợp dịch vụ FiberVNN và MyTV không có STB:

Tên gói cước tích hợp

 Gói cước hàng tháng (chưa VAT)

 Giá cước 06 tháng (chưa VAT)

 Giá cước 12 tháng (chưa VAT)

Giá cước

Gói cước MyTV

Gói cước FiberVNN

F15_Chuan

180,000

Chuẩn

Fiber15

900,000

1,800,000

F15_Nangcao

195,000

Nâng cao

Fiber15

975,000

1,950,000

F15_VIP

210,000

VIP

Fiber15

1,050,000

2,100,000

F20_Chuan

200,000

Chuẩn

Fiber20

1,062,000

2,124,000

F20_Nangcao

215,000

Nâng cao

Fiber20

1,137,000

2,274,000

F20_VIP

230,000

VIP

Fiber20

1,212,000

2,424,000

 Đặc biệt: Gói internet cáp quang 15M + truyền hình MyTV + chùm kênh thể thao K+ trọn gói chỉ với 224.000 đ/tháng (chưa VAT)