Viễn thông Bình Định được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bưu điện tỉnh Bình Định cũ và chính thức đi vào hoạt động vào

ngày 01/01/2008. Viễn thông Bình Định là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc VNPT, có chức năng: tổ chức xây dựng,

quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng sửa chữa mạng viễn thông; cung cấp các dịch vụ viễn thông trên địa

bàn tỉnh Bình Định.

1. Tên đơn vị : VNPT  BÌNH ĐỊNH (Viễn thông Bình Định)

- Địa chỉ:  33 Nguyễn Trãi, TP.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại : 0256 – 3.820257

- Fax : 0256 – 3811645

- Email : vnptbinhdinh@vnptbinhdinh.vn

- Website :  www.vnptbinhdinh.vn - www.vienthongbinhdinh.vn 

2. Ngành nghề kinh doanh :

+ Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sữa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;

+ Sản xuất kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng;

+ Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin;

+ Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông;

+ Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

+ Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên;

+ Kinh doanh các ngành nghề khác khi được Tập đoàn cho phép.

3. Họ và tên người đứng đầu đơn vị :  ông  BÙI THANH BÌNH - Chức vụ : Giám đốc.

4. Tên, địa điểm các đơn vị trực thuộc VNPT Bình Định :

4.1) Trung tâm Kinh Doanh :

- Địa chỉ : 197 Phan Bội Châu, TP.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại : 0256- 3810289

- Fax : 0256 - 3810359

4.2) Trung tâm Viễn thông 1

- Địa chỉ : 197 Phan Bội Châu, TP.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại : 0256 - 3810399

- Fax : 0256 -  3811658

4.3) Trung tâm Viễn thông 2

- Địa chỉ : 36 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

- Điện thoại : 0256 - 3561475 

- Fax :  0256 - 3861345

4.4) Trung tâm Viễn thông 3

- Địa chỉ : 191 Trần phú, Thị trấn Biìnnhh định, Huyện An Nhơn , Tỉnh Bình Định

- Điện thoại : 0256 - 3635277

- Fax : 0256 - 3735263