Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 Tập đoàn giao và được sự thống nhất của Lãnh đạo 2 đơn vị, ngày 09-10/03/2019 VNPT địa bàn Bình Định tổ chức “Hội thảo giải pháp kinh doanh năm 2019” nhằm mục đích xây dựng, triển khai các giải pháp tối ưu nhất, phù hợp với địa bàn Bình Định để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019.

Hội thảo có sự tham gia của Trưởng đại diện VNPT địa bàn Bình Định; Lãnh đạo của Viễn thông Bình Định và Trung tâm Kinh doanh VNPT – Bình Bình; Trưởng, phó các phòng chức năng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc, các tổ trưởng tổ sản xuất và 70 CBCNV của hai đơn vị.

Trong 02 ngày làm việc Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích nội dung vào 4 nhóm chuyên đề trọng tâm như sau: Tăng trưởng doanh thu dịch vụ data thông qua triển khai các giải pháp (Gia tăng khách hàng hiện hữu của VNPT có thiết bị Smartphone (SMP) nhưng chưa sử dụng dịch vụ data của VNPT; Gia tăng nhóm khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ data theo hình thức gói; Tăng tỷ lệ khách hàng mới gắn với sử dụng dịch vụ data;  Thu hút khách hàng MNP); Tăng nguồn thu từ dịch vụ số, dịch vụ CNTT cho nhóm khách hàng Chính phủ bộ ngành và doanh nghiệp; Giải pháp để triển khai cung cấp kết hợp dịch vụ truyền thống và dịch vụ số cho khách hàng doanh nghiệp; Giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới, dịch vụ di động và MyTV.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học các nhóm giải pháp đã tập trung phân tích hiện trạng, những hạn chế tồn tại và chỉ ra những yếu kém cần được khắc phục trong các khâu SXKD. Từ đó đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm gắn kết giữa hai khối Kỹ thuật và Kinh doanh trên địa bàn, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng để tiếp tục mở rộng địa bàn phục vụ, chiếm lĩnh thị phần băng rộng cố định (FiberVNN, MyTV,…), di động và các sản phẩm CNTT.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Bùi Thanh Bình - Trưởng đại diện, giám đốc VNPT Bình Định đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên, đồng thời nhắc nhở các đơn vị tiến hành triển khai và áp dụng ngay các giải pháp vào thực tiễn tại đơn vị, tập trung mọi nguồn lực mở rộng mạng lưới kinh doanh, nâng cao chất lượng mạng lưới, chiếm lĩnh thị phần, tăng năng lực cạnh tranh, tiếp tục phối hợp tốt trong tổ chức SXKD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 Tập đoàn giao.

                                                                                           Phạm Hồng Hải.

Hình ảnh làm việc của các nhóm chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tăng trưởng doanh thu dịch vụ data thông qua triển khai các giải pháp…

Chuyên đề 2: Tăng nguồn thu từ dịch vụ số, dịch vụ CNTT cho nhóm khách hàng Chính phủ bộ ngành và doanh nghiệp

Chuyên đề 3: Giải pháp để triển khai cung cấp kết hợp dịch vụ truyền thống và dịch vụ số cho khách hàng doanh nghiệp

Chuyên đề 4: Giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới, dịch vụ di động và MyTV