Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12 năm 2018, VNPT Bình Định đã tổ chức thành công thi đánh giá năng lực P2 cho đối tượng là nhân viên kỹ thuật của các Trung tâm Viễn thông và Trung tâm Điều hành thông tin.

Kỳ thi nhằm mục đích đánh giá lại trình độ chuyên môn, tay nghề của nhân viên để phân loại năng lực cá nhân cho nhân viên kỹ thuật đang làm việc tại VNPT Bình Định và tiến tới dùng kết quả thi làm căn cứ chi trả lương theo đúng năng lực thực tế từng nhân viên. Bên cạnh đó, đây là cơ sở để Ban Giám đốc xem xét bố trí sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, giải quyết các chế độ chính sách theo qui định của pháp luật và Tập đoàn. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và sự ủng hộ mạnh mẽ của các đơn vị, nhân viên tham gia đánh giá, cuộc thi đã diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Các nhân viên kỹ thuật đang tham gia phần thi lý thuyết 

Tổng số nhân viên kỹ thuật tham gia đánh giá năm nay là 162 người của các Trung tâm Viễn thông và Trung tâm ĐHTT. Hình thức thi, các nhân viên sẽ trải qua 02 phần thi: Lý thuyết trả lời bằng hình thức trắc nghiệm bộ đề ngẫu nhiên trên hệ thống eleaning phân theo từng nhóm đề và đối tượng. Nội dung gồm các kiến thức về Năng lực cốt lõi ; Văn hóa VNPT; An toàn lao động; Nền tảng CNTT, An toàn bảo mật thông tin; Vận hành/khai thác các chương trình ứng dụng CNTT tại VNPT Bình Định; thiết lặp Fiber VNN, My TV, Smart box; Mở rộng vùng phủ sóng Wifi; Hàn nối - đo thử cáp quang; Thiết bị mạng lõi, truy nhập, truyền dẫn SDH, Tổng đài AXE/NEC, Thiết bị Access; Mạng TT vô tuyến & di động 2G/3G/4G; Nguồn điện trạm viễn thông và Accu,… Phần thi thực hành tập trung vào tất cả các lĩnh vực liên quan đến công tác hiện tại của vị trí công việc như: Hàn nối cáp quang; Cài đặt dịch vụ Fiber VNN, My TV, Smart box;  Mở rộng vùng phủ sóng Wifi; Vận hành máy phát điện, Điều hòa không khí; Cài đặt, xử lý sự cố Nguồn điện, Accu, BTS; Cài đặt các thông số máy nắn cho tổ Accu; Vận hành, khai thác Thiết bị mạng lõi băng rộng; Cấu hình dịch vụ trên các thiết bị lớp 2 (L2 Switch: Alcatel GPON),…

Với tính chất quan trọng của đợt thi, ngay từ đầu Ban giám đốc của Viễn thông tỉnh và các đơn vị đã tạo điều kiện tốt nhất có thể để các thí sinh vừa tham gia hoàn thành tốt công việc hàng ngày, vừa có thời gian ôn tập lý thuyết, nâng cao kỹ năng thực hành nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất của kỳ thi. Kết quả tổng kết đợt thi đánh giá như sau: Tất cả nhân viên kỹ thuật tham gia đánh giá đều đạt năng lực P2 trên 50%; Trong đó nhân viên kỹ thuật thuộc Trung tâm ĐHTT đều đạt năng lực P2 trên 70%; Nhân viên kỹ thuật thuộc các Trung tâm Viễn thông đạt năng lực P2 trên 70% là 81,6% và dưới 70% là 18,4%. Thông qua đợt đánh giá đã giúp các nhân viên hiểu rõ năng lực của mình để từ đó sớm có kế hoạch tự học hỏi, tự đạo tạo nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc và có kết quả tốt hơn trong các kỳ thi đánh giá tiếp theo.

Phần thi thực hành hàn nối, đo kiểm cáp quang

Trong suốt 06 ngày diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về chỗ ở, thời gian ôn tập, phòng thi lý thuyết, máy móc, thiết bị phục vụ thi thực hành và đồng thời cử người bám sát hiện trường, chỉ đạo kịp thời nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc nếu có; Đảm bảo cuộc thi diễn ra công bằng, minh bạch trong mọi công đoạn nhằm đảm bảo kết quả cuối cùng được tốt nhất, khách quan nhất và được người lao động đồng tâm ủng hộ, đánh giá cao./.

Phạm Hồng Hải