Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), sáng ngày 23 và 24/3/2018, VNPT Bình Định tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến ATVSLĐ định kỳ năm 2018 cho 215 CBCNV, người lao động thuộc nhóm 3 và 4.

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến ATVSLĐ năm 2018

Tại lớp tập huấn, các CBCNV, người lao động đã được phổ biến các nội dung cơ bản về: Luật An toàn vệ sinh lao động, các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác ATVSLĐ; Công tác an toàn điện, phương pháp nhận biết các yếu tố nguy hại, những rủi ro thường gặp trong lao động, biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động; quy trình làm việc an toàn, các phương pháp xử lý sự cố…

Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn lao động cho CBCNV, người lao động trực tiếp sản xuất, để có biện pháp triển khai, phòng ngừa, cũng như ứng phó khi có tai nạn lao động xảy ra với mục đích hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong quá trình sản xuất góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động. Kết thúc lớp tập huấn các học viên đều tham gia làm bài thu hoạch về kiến thức ATVSLĐ, an toàn điện,… và 100% bài thu hoạch đạt kết quả theo yêu cầu.

Phạm Hồng Hải.