Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
VNPT Bình Định tổ chức chương trình khuyến mãi "Chào mừng Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30-04 và Ngày Quốc tế lao động 01-05"

1. Tên chương trình: “Chào mừng Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30-04 và Ngày Quốc tế lao động 01-05”

2. Phạm vi: Trên toàn Tỉnh Bình Định.

3. Thời gian thực hiện: các ngày làm việc (trừ Thứ 7, CN) trong khoảng thời gian từ ngày 28/04/2017 đến ngày 29/06/2017. 

4. Đối tượng:

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ FiberVNN hoặc chuyển đổi từ dịch vụ MegaVNN sang FiberVNN đăng ký sử dụng các gói cước có giá cước trọn gói hàng tháng từ 300.000 đ trở lên (đã có VAT): gói cước F2E 14M trở lên.

5. Nội dung chính sách:

Khách hàng hòa mạng mới dịch vụ FiberVNN hoặc chuyển đổi từ dịch vụ MegaVNN sang FiberVNN đăng ký sử dụng các gói cước có giá cước trọn gói hàng tháng từ 300.000 đ trở lên: được tặng thiết bị phát sóng wifi trị giá 300.000 đ, kèm theo điều kiện Trung tâm Kinh doanh VNPT- Bình Định sẽ thu hồi thiết bị, giá trị khuyến mại bằng tiền nếu khách hàng vi phạm cam kết.

6. Điều kiện hưởng chính sách:

- Khách hàng ký cam kết sử dụng dịch vụ FiberVNN liên tục tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao dịch vụ. Nếu khách hàng vi phạm cam kết, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bình Định sẽ thu hồi thiết bị khuyến mại, giá trị khuyến mại bằng tiền mặt.

- Trong thời gian 12 tháng (từ ngày nghiệm thu và bàn giao dịch vụ) Khách hàng cam kết “không chuyển đổi gói cước” từ gói cước dịch vụ cao xuống gói cước dịch vụ thấp.

- Không áp dụng chính sách này đối với khách hàng:

+ Hủy hợp đồng trong thời gian triển khai chương trình này, sau đó đăng ký lại trên cùng một địa chỉ.

+ Hiện còn nợ đọng tiền cước sử dụng dịch vụ của TTKD.

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT- BÌNH ĐỊNH