Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Viễn thông Bình Định tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu NLĐ năm 2019

Sáng ngày 02/03/2019, Viễn thông Bình Định tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Bình Định, Phạm Quốc Trung – Phó giám đốc Viễn thông Bình Định và đồng chí Lê Xuân Quý - Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Bình Định. Tham dự Hội nghị có 74 đại biểu đến từ các phòng chức năng và các đơn vị sản xuất, đại diện cho 239 CBCNV, NLĐ trong toàn Viễn thông tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2018, tình hình SXKD, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động với các chỉ tiêu chính sau: Chênh lệch thu chi tăng 15% so với năm 2017; Doanh thu (khách hàng) tăng 8% so với năm 2017; Phát triển thuê bao đạt kế hoạch Tập đoàn giao; Thu nhập bình quân NLĐ tăng 10% so với năm 2017. Đồng thời tại hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại yếu kém cần khắc phục và đưa ra các giải pháp phát triển SXKD nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Tập đoàn giao; Tham gia bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu cán bộ kế cận các chức vụ Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng Viễn thông tỉnh. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2018 và đề ra chương trình hoạt động cho năm 2019 và bầu Ban đại diện đối thoại năm 2019.

Với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, Hội nghị đã tham gia bàn bạc, thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong nội quy lao động, quy chế về điều dưỡng, cơ chế tạo động lực và thỏa ước lao động tập thể năm 2019,… của Viễn thông tỉnh.

Tất cả các đại biểu đều nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 gồm các nội dung chính sau: Doanh thu (địa bàn) phấn đấu đạt và vượt 1% kế hoạch Tập đoàn giao; Chênh lệch thu chi: tăng 10% so với kế hoạch Tập đoàn giao; Về phát triển thuê bao: đạt các chỉ tiêu Tập đoàn giao; Thu nhập của người lao động tăng so với mặt bằng chung của Tập đoàn.

Phạm Hồng Hải