Hôm nay: Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Ngày 07/12/2018, Công đoàn VNPT Bình Định và Công đoàn Trung tâm KD VNPT-Bình Định tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018 cho hơn 55 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác tài chính Công đoàn, công tác nữ công và tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuôc của 02 đơn vị.

Tại buổi tập huấn, đ/c Lê Xuân Quý, Chủ tịch Công đoàn VNPT Bình Định đã truyền đạt các nội dung chính gồm: Công tác Tài chính công đoàn, Công đoàn cùng chuyên môn phát động các phong trào thi đua, thực hiện quy chế dân chủ, công tác nữ công và các kỹ năng cần có của một cán bộ làm công tác công đoàn, Công đoàn trong công tác tuyên truyền về công tác cổ phần hoá doanh nghiệp, chiến lược VNPT 4.0, chuẩn nhân viên kỹ thuật 4.0,… qua đó giúp mỗi cán bộ đoàn viên nâng cao ý thức của mình với sự phát triển của Tập đoàn nói chung và đơn vị nói riêng. Đặc biệt cũng trong Hội nghị tập huấn đại diện Công đoàn của 02 đơn vị đã ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp cơ sở lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cũng như hiểu rõ thêm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS đủ năng lực, trình độ để đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chức lao động. Đồng thời, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phạm Hồng Hải.